Upravno vijeće

Članovi Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Bambi" Kaptol

1. Ljubica Novak dipl. iur. - predsjednica 

2. Damir Poljanac - član (predstavnik osnivača)

3. Josip Soudek - član (predstavnik osnivača)

4. Nikolina Stanić - članica (predstavnica roditelja)

5. Veronika Svoboda Čolić - član (predstavnica odgojitelja)

Zapisnici sa sjednice Upravnog vijeća iz 2020. godine

Zapisnici sa sjednice Upravnog vijeća iz 2021. godine

Materijali sa sjednice Upravnog vijeća iz 2022. godine ( 23. sjednica , 24. sjednica , 25. sjednica , 26. sjednica , 27. sjednica , 28. sjednica , 29. sjednica , 30. sjednica , 31. sjednica , 32. sjednica , 33. sjednica ). 

 

Obavijesti

Pratite obavijesti Dječjeg vrtića "Bambi" Kaptol

Kontakt info

Naziv: Dječji vrtić "Bambi" Kaptol Ulica Češka 8 34334 Kaptol

tel. 034 / 231-592
mob. 099/2315920 - ravnateljica
e-mail: vrtic@opcina-kaptol.com